EN 149:2004 + A1:2009

Normy FFP to normy filtrów mechanicznych stosowane w maskach ochronnych respiratorów posiadających certyfikat Unii Europejskiej. Filtry w standardzie FFP służą do ochrony przed cząstkami stałymi, takimi jak cząsteczki kurzu, krople, wodne, oleiste aerozole i dym. Skrót FFP oznacza filtrowanie twarzy. Norma EN 149 definiuje trzy klasy skuteczności filtra, a mianowicie FFP 1, FFP2 i FFP3, które różnią się odpowiednio rosnącym poziomem ochrony.Filtry FFP są funkcjonalnie równoważne niektórym innym standardom filtrów regulowanym w innych jurysdykcjach, takich jak maska N95 w Stanach Zjednoczonych i filtry K N95 w Chinach. Jednak do certyfikacji ich działania stosowane są nieco inne kryteria, takie jak wydajność filtra, czynnik testujący i natężenie przepływu oraz dopuszczalny spadek ciśnienia, jednak ten wpis dotyczy tylko norm europejskich.Filtry FFP są funkcjonalnie potraktowane lub inne standardowe filtry filtrów regulowanych w innych jurysdykcjach, takich jak maska N95 w Stanach Zjednoczonych i filtry K N95 w Chinach. Jednak do certyfikacji ich działania stosowane są niektóre inne kryteria, takie jak wydajność filtrowania, czynnik testujący i natężenie testu oraz dopuszczalny spadek ciśnienia, ten wpis dotyczy tylko norm europejskich.

Maska zgodna z normą musi mieć wpisaną klasę, nazwę normy i rok jej wydania, a także wszelkie mające zastosowanie kody opcji, np. „EN 149: 200 4 FFP2 NR D”. Niektórzy producenci mogą dodatkowo używać koloru gumki do określenia klasy maski, jednak norma tego nie wymaga.

Klasa

Efektywność Filtracji

Przeciek Wewnętrzny

Opór Powietrza

FFP 1

80%

< 22%

<210 Pa

FFP 2

94%

< 8%

<240 Pa

FFP 3

99%

< 2%

<300 PaCząsteczki filtrujące przeznaczone do testowania respiratorów mają wielkość 0,3 mikrona - określaną jako najbardziej przenikająca wielkość cząstek. Półmaski FFP zapewniają ochronę przed różnymi stężeniami zanieczyszczeń. Opór oddechowy należy utrzymywać na minimalnym poziomie, aby użytkownik mógł wygodnie używać półmaski przez dłuższy czas.