WIRUSY I BAKTERIE

Odoo - Przykład 1 na 3 kolumny

KORONAWIRUS

Nazwa „koronawirus” pochodzi od łacińskiego słowa „korona”, oznaczającego koronę, ponieważ otoczki wirusa wydają się być „zwieńczone” pierścieniem małych, przypominających cebulki struktur, co widać w mikroskopie elektronowym.

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

BFE - SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI BAKTERYJNEJ

Wirusy są na ogół mniejsze niż bakterie, a zdecydowana większość przechodzi przez filtry mikrobiologiczne, które zatrzymują bakterie. Wielkość wirusa mierzona jest w nanometrach, natomiast norma EN 14683 dotyczy skuteczności filtracji bakteryjnej w odniesieniu do wielkości 2,5 mikrona.

Odoo - Przykład 3 na 3 kolumny

ROZMIARY WIRUSÓW

Średnica cząstek wirusa wynosi 70-100 nm. Jeden nanometr to jedna miliardowa metra lub jedna milionowa milimetra. Zatem jeden nanometr to 10−9 m.

1 nm = 0,001 μm = 0,000 000 001 m = 10−9 m